Tin tức

Thành Lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên ...

Công ty TNHH là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên rất tin tưởng vào nhau và hoạt động rất có trách nhiệm vì họ phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn định bằng tài sản của mình với các khoản nợ của công ty. Như vậy công ty hợp danh có mức độ rủi do khá cao, các thành viên rất dễ khuynh gia bại sản trong trường hợp kinh doanh có sai sót, nhưng một trong những ưu điểm của loại hình công ty này là các thành viên lại rất tin tưởng nhau, rất có trách nhiệm vậy nên làm ăn rất có hiệu quả. 

Thay Đổi Vốn Điều Lệ Của Doanh Nghiệp

Do nhu cầu kinh doanh, công ty mình có kế hoạch thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký với sở Kế hoạch và Đầu tư. Mình có tìm hiểu được thông tin về hồ sơ cần chuẩn bị và thủ tục cần làm. Xin chia sẻ cùng các bạn và mong được trao đổi.

Trang 234567
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK