Khách Hàng Đã Và Đang Được Cty Luật Minh Phương Tư Vấn
Khách Hàng
Quốc Gia
Hoạt Động
Dịch Vụ Cung Cấp
 
Cty Thảo Nguyên
 
Việt Nam-Trung Quốc
 
Sản Xuất Dầu Điều
 
  - Tham gia tố tụng tranh chấp hợp  đồng thương mại tại Trung tâm Trọng  tài Quốc tế Việt Nam.
  - Tư vấn doanh nghiệp thường xuyên
 
 
Cty CP Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo)
 
Việt Nam
 
Xây Dựng
 
  - Tư vấn thủ tục thi hành án.
  - Tham gia tố tụng tại tòa
 
 
Cty TNHH Bê Tông Đúc Sẵn VINA-PSMC
 
Việt Nam-Nhật Bản
 
Sản Xuất Bê Tông
 
  - Tham gia tố tụng tại Tòa.
  - Tư vấn pháp lý thường xuyên.
 
 
Cty TNHH SX-KD-DV Vũ Nam Hải 
 
Việt Nam
 
Xây Dựng
 
  - Tham gia tố tụng tại Tòa án.
  - Tư vấn pháp lý thường xuyên.
 
 
Cty TNHH Vác Việt
 
Nhật Bản
 
Tư Vấn, M&A
 
  - Tư vấn hợp đồng.
  - Tư vấn đầu tư nước ngoài (khách  hàng Nhật Bản) vào Việt Nam;  Myanma.
 
 
Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế M&T
 
Việt Nam-Đức
 
Thương Mại
 
  - Tư vấn thành lập Công ty.
  - Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu.
  - Tư vấn xin giấy phép kinh doanh  phế liệu.
 
 
Cty TNHH Công Nghiệp Đỉnh Cao
 
Việt Nam-Đài Loan
 
Sản Xuất Kinh Doanh Phế Liệu
 
  - Tư vấn kinh doanh.
  - Tư vấn xuất nhập khẩu.
 
 
Công Ty Nguyễn Vũ Huy
 
Việt Nam
 
Giày Dép
 
  - Tư vấn nhãn hiệu hàng hóa
 
 
Ingeserve (Thailand) Co.,Ltd
 
Thái Lan
 
Tài Chính
 
  - Tư vấn đầu tư.
 
 
Sanyu Kigyo Co.,Ltd.
 
Nhật Bản
 
Logistics
 
  - Tư vấn đầu tư.
 
 
Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phương Việt
 
Việt Nam
 
Xây Dựng
  - Tư vấn pháp lý doanh nghiệp.
 
Cty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Tae Yang
 
Hàn Quốc
 
Xây Dựng
 
  - Tư vấn pháp lý doanh nghiệp.
  - Tư vấn thành lập công ty.
 
 
Asia Pacific Logistics Co.,Ltd.
 
Đài Loan
 
Forwarding và logistics
 
  - Tư vấn đầu tư.
  - Tư vấn xuất nhập khẩu.
 
 
Cty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Meko
Việt Nam-Hông Kông  
Thủ công mỹ nghệ
 
  - Tư vấn pháp lý thường xuyên.
 
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK