Dịch vụ

Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập

Mua bán và sáp nhập Công ty là những hoạt động kinh doanh mới xuất hiện nhiều trên thị trường Việt Nam trong những năm gần đây mặc dù đó là hoạt động có bề dài hàng trăm năm trong nền kinh tế thị trường quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Công ty luật hợp danh Minh Phương có thể giúp đỡ khách hàng trong lĩnh vực điều tra tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan đến đối tác của khách hàng trước khi hoàn tất việc mua bán và sáp nhập công ty.

Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại bàn đàm phán để đưa ra các ý kiến pháp lý kịp thời.

Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK