Dịch vụ

Vận Tải Hàng Không, Tàu Biển, Logistics

Quan hệ pháp luật vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp và rất mới mẻ so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty Luật Hợp Danh Minh Phương cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ pháp luật như sau:

       - Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

       - Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

       - Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

       - Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

       - Thực hiện các dịch vụ về vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

      -  Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic.

      - Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về vận tải hàng không, vận tải đường biển, Logistic tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

.

Hãy liên hệ nhanh với chúng tôi để đảm bảo sự an toàn và quyền lợi hợp pháp của bạn!

Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK